Tajemnice miodu

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

miódMiód jest produktem pochodzenia zwierzęcego. Powstaje z surowców roślinnych, tj. nektaru i spadzi, przetwarzanych przez pszczołę miodną. Profesor dr hab. Valery Isidorov z Zakładu Chemii Środowiska, Uniwersytet w Białymstoku i dr hab. inż. Sławomir Bakier z Zakładu Techniki Rolno-Spożywczej, Politechnika w Białymstoku zidentyfikowali w miodzie całą grupę substancji, o których wcześniej nie było doniesień w publikacjach naukowych.

Pierwszą zbadaną przez nich grupą są hydroksy-kwasy. Charakterystyczną cechą tych związków jest to, że wystąpiły w mniejszych lub większych ilościach we wszystkich przebadanych miodach, nawet w przetworzonych przez pszczoły cukrach. Badania wykluczyły pochodzenie roślinne hydroksykwasów i wykazały ich zwierzęce pochodzenie. Hydroksykwasy wytwarzane przez pszczoły wykazują bakteriobójcze właściwości miodów.

Główny hydroksykwas 10-HDA ma działanie zbliżone do penicyliny i chlorotetracykliny. Znacznie wcześniej odkrytymi w miodzie związkami wytwarzanymi przez pszczoły są desacharyd trehaloza oraz oksydaza glukozowa wykazująca właściwości bakteriobójcze.

Odkrycie hydroksykwasów w miodzie było możliwe dzięki zastosowaniu przez badaczy metody badawczej GC-MS oraz metody identyfikacji substancji chemicznych występujących w miodach. Metoda ta polega na porównywaniu zarejestrowanego widma masowego analizowanej substancji z widmami mas wzorców zawartych w komercyjnej bazie danych aparatu GC-MS.

Tą metodą udało się badaczom wykryć w miodzie składniki mleczka pszczelego, anomery cukrów, sporej ilości różnych składników, innych produktów pszczelich i nieznane dotąd substancje wytwarzane przez pszczoły.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteś tutaj: Home Miód Tajemnice miodu