Długość życia pszczół

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

długość życia pszczółZastanawiamy się, dlaczego pszczoły zimujące przeżywają 6-7 miesięcy, a pszczoły w czasie intensywnych zbiorów nektaru tylko 35-40 dni. W literaturze pszczelarskiej znajdujemy na ogół uzasadnienie tego zjawiska. Wychowując wiele pokoleń pszczół od wiosny do jesieni, te wykarmione w lipcu i sierpniu odkładają w ciele tkankę tłuszczową, która pomaga im przetrwać zimę. Wiemy także, że pszczoły pozbawione matki karmią się wzajemnie mleczkiem pszczelim, co także wydłuża cykl ich życia.

W lipcu i sierpniu spada intensywność czerwienia matek pszczelich w naszym klimacie. To może powodować, że pszczoły nadmiar mleczka pszczelego zużywają do wzajemnego karmienia się nim i w ten sposób do odkładania się w ich organizmie tkanki tłuszczowej. Myślę, że ciekawego odkrycia dokonał Tadeusz Herma opisując badanie, którego dokonał na temat długości życia pszczół na łamach miesięcznika „Pszczelarstwo” z lutego 2015 roku. Badanie polegało na badaniu temperatury panującej w ulu w drugiej połowie lipca, pod koniec lipca oraz w sierpniu. Pszczoły w tym czasie obniżały temperaturę w ulu wychowując czerw. Najniższa zmierzona temperatura w gnieździe została zaobserwowana 17 sierpnia i wynosiła 33,8°C. W czerwcu natomiast i w pierwszej połowie lipca wynosiła 35°C. Pan Tadeusz wyjaśnia zjawisko wychowu czerwiu w obniżonej temperaturze wydłużonym cyklem rozwoju czerwiu. Na wiosnę i latem cykl rozwoju pszczoły wynosi 21 dni i może być krótszy. Natomiast cykl rozwoju czerwia w drugiej połowie czerwca i w sierpniu wydłuża się i wynosi 24 dni. Jak wiemy z życia pszczół, te wylęgnięte w lipcu i sierpniu oraz wrześniu pozostają na zimę i tworzą kłąb zimowy w ulu. Przeżywają one 6-7 miesięcy i przyczyniają się do wiosennego rozwoju rodzin. Można z tego wnioskować, że wydłużony cykl rozwoju czerwia powoduje gromadzenie się i odkładanie tkanki tłuszczowej pszczoły, umożliwiającej przetrwanie zimy. Pan Tadeusz sugeruje także, że wpływ na obniżenie się temperatury w ulu może mieć wyleganie w lipcu i sierpniu pszczół przed ulem, pod wylotem. Pomimo chłodnych nocy pszczoły pozostają skupione w kłąb przed ulem przez cały czas. Taki sposób zachowań rodzin pszczelich może powodować obniżenie się temperatury w gnieździe. Jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie i być może nowa wiedza dotycząca rodzin pszczelich. Skoro to odkrycie się sprawdzi, można by spróbować celowo wydłużać cykl rozwoju czerwia, aby uzyskać pszczoły lepszej kondycji zdrowotnej, o wydłużonej długości życia w okresie zbiorów.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteś tutaj: Home Pasieka Długość życia pszczół