Dotacje na rozwój pszczelarstwa w Polsce

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

dotacje dla pszczelarzyNa rozwój pszczelarstwa w Polsce przyznawane są środki z Unii Europejskiej. Poseł Marek Sawicki stwierdził, że Resort Rolnictwa przeznaczy w latach 2013-2016 środki finansowe w wysokości 26 milionów euro. Pieniądze będą mogły być wydane m.in. na szkolenia, inwestycje i modernizację małych pasiek. Jest to istotne dla naszego pszczelarstwa. Polskie pszczelarstwo opiera się bowiem na małych pasiekach hobbystycznych.

Drobni pszczelarze posiadający od kilku do kilkunastu rodzin pszczelich (nieliczni kilkadziesiąt), produkują 93,5% miodu. Mamy zaledwie 307 zawodowych pszczelarzy w naszym kraju. W 2008 roku Agencja Rynku Rolnego wydała 17 milionów złotych na wsparcie właścicieli pasiek oraz w sezonach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 wydała 15 milionów euro. Pieniądze przeznaczone były na szkolenia, kursy, konferencje, zakup sprzętu pszczelarskiego, leków dla pszczół, przyczep, urządzeń laboratoryjnych, matek pszczelich, odkładów, na badanie jakości miodu, wdrażanie programów badawczych.

O refundację środków finansowych mogą ubiegać się podmioty do tego uprawnione, którymi są : związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy oraz jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską. Końcowymi odbiorcami wsparcia są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny. Refundacją objęte są także pasieki zarejestrowane w rejestrze powiatowego lekarza weterynarii. Pszczelarstwem w Polsce zajmuje się około 36 tysięcy osób. Drobni producenci zrzeszeni są w Kołach Pszczelarskich na terenie całego kraju. Uzyskują tam dotacje na zakup leków przeciw warrozie, odkładów i matek pszczelich, sprzętu pszczelarskiego. Dotacje sięgają do 60% poniesionych kosztów. Z tego na rzecz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy odprowadzają 10% z otrzymanych dotacji. Na uwagę zasługuje fakt, ze duży procent dotacji trafia do urzędników zajmujących się dystrybucją przyznanych środków oraz na podatki, które należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego.

W naszym kraju obserwujemy w ostatnich dziesięciu latach duże ubytki pszczół. Przyczyny tego zjawiska nie są w pełni  poznane. Stwierdzić więc należy, że przyznawane środki na rozwój pszczelarstwa w Polsce są niewystarczające i nie rozwiążą narastających nowych problemów.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteś tutaj: Home Prawo Dotacje na rozwój pszczelarstwa w Polsce