Hodowla matek pszczelich

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

hodowla matek pszczelichWychów matek pszczelich na własne potrzeby. W pasiekach mniejszych i średnich dobrze jest hodować matki pszczele na własne potrzeby.
Aby pozyskać dobrej jakości matki pszczele z własnej hodowli należy:

 

  • poddać do wychowu najlepszy genetycznie materiał hodowlany
  • przygotować rodzinę do wychowu matek
  • pozyskać dużą ilość mleczka pszczelego


O wyborze do hodowli matek z larw z najlepszej rodziny w pasiece już wspominałem. Rodzina, która w minionym sezonie była najbardziej wydajna pod względem ilości zebranego miodu, nie roiła się, szybko doszła do dużej siły na wiosnę, stanowić będzie dla nas podstawowy materiał genetyczny do hodowli matek pszczelich. Z tej rodziny wyhodujemy 50% matek na potrzeby swojej pasieki.

Nie możemy także zapominać o różnorodności linii genetycznych. Skoro posiadamy w swej pasiece rodziny innych linii np. Nieska, Alpejka, Bałtycka itp., to należy wyhodować z nich pozostałe 50% matek pszczelich.
Przy takim sposobie hodowli matek w pasiece uzyskamy odmiany charakteryzujące się dużą aktywnością i żywotnością pszczół.

Szczególnie ważne przy wychowie matek jest przygotowanie silnej rodziny wychowującej. Rodzina taka powinna charakteryzować się skłonnością do zakładania dużej ilości mateczników.

Już wczesną wiosną przystępujemy do przygotowania rodziny mającej wyhodować matki pszczele. Rodzinę taką zasilamy czerwiem krytym oraz zaopatrujemy w dużą ilość pierzgi i pokarmu. Zakłada się, że rodzina licząca 50 tysięcy pszczół, posiadająca duże ilości pierzgi i zapasów jest optymalna do wychowu dobrej jakości matek pszczelich. Taka rodzina napełnia bowiem mateczniki dużą ilością mleczka pszczelego. Jest tam jego około 422 mg i więcej, co powoduje, że wylęgnięte młode matki mają większą liczbę rurek jajnikowych, tj. 372 i więcej. Wyhodowane matki powinny być duże i wielkością nie odbiegać od matek rojowych.

Należy pamiętać, że nadmierna ilość czerwiu otwartego w rodzinie wychowującej nie jest wskazana. Czerwiem otwartym z tej rodziny zasilamy inne. Zabieramy rodzinie wychowującej matkę i poddajemy ramkę z miseczkami matecznikowymi umieszczonymi na korkach, do których przekładamy mleczko pszczele pobrane z komórek larw 1-2 dniowych i poddajemy tam larwy jednodniowe pobrane od najlepszej rodziny. Ramkę z miseczkami i larwami jednodniowymi wkładamy między dwie ramki z czerwiem otwartym ośmiodniowym. W taki sposób gromadzimy przy miseczkach matecznikowych dużą ilość pszczół karmicielek, które ochoczo podejmą prace przy karmieniu larw matecznikowych i budowie mateczników. Gniazdo pszczele zcieśniamy, aby pszczoły mogły utrzymać wysoką temperaturę na ramce z matecznikami. Wysoka temperatura 35°C utrzymywana na tej ramce przez pszczoły jest warunkiem wychowu matek dobrej jakości. Dodać należy, że podczas przekładania larw do miseczek matecznikowych należy zapewnić w pomieszczeniu temperaturę około 25°C i dużą wilgotność powietrza (garnek z gotującą się wodą). Po dziewięciu dniach od poddania jednodniowych larw izolujemy do klateczki np. typu Zandera mateczniki. Po dwóch kolejnych dniach (16 dni) lęgną się młode matki. Teraz należy sprawdzić jakość wylęgniętych matek, tj. czy nie mają uszkodzonych skrzydeł, kończyn, odgryzionych pazurków, czy są duże i żywotne. Pod szkłem powiększającym dokładnie sprawdzamy cechy zewnętrzne młodej matki. Po takiej selekcji przystępujemy do oznakowania matek opalitkiem koloru obowiązującego w danym roku, na którym widnieje numer (w 2009 roku opalitek koloru zielonego). Tak przygotowaną młodą matkę poddajemy w klateczce rodzinie bezmatecznej, która nie ma już możliwości odciągnięcia mateczników na czerwiu otwartym ośmiodniowym (przed zasklepieniem).

Dużą ilość mleczka pszczelego pozyskamy od rodziny, którą także osierocimy. Pszczoły zaczną bowiem zakładać miseczki matecznikowe na larwach jednodniowych. Zgromadzone tam mleczko pszczele jest doskonałym pokarmem dla larw hodowlanych. Przekładamy je więc do miseczek matecznikowych w ilości np. 2 kropli i na to mleczko nakładamy jednodniową larwę. Tak przygotowanymi miseczkami zaopiekują się pszczoły karmicielki.

Jest wiele sposobów wychowu matek pszczelich. Wystarczy, że podamy materiał zarodowy na ramce gniazdowej rodzinie pozbawionej matki i możliwości założenia mateczników na własnych larwach.

Opisany przeze mnie sposób wychowu matek na własne potrzeby jest być może pracochłonny. Gwarantuje jednak pozyskanie matek pszczelich najwyższej jakości. Poświęcenie na ten cel dwóch rodzin pszczelich podczas trwania sezonu nie spowoduje obniżenia wydajności pasieki. Wręcz przeciwnie zagwarantujemy tym rodzinom silny rozwój i trwanie nastroju pracy przez cały okres wiosennych i letnich zbiorów. Uzyskamy tym znaczący wzrost wydajności swojej pasieki w danym sezonie. Z tych względów polecam zaproponowany sposób wychowu matek. Nie należy zrażać się pierwszymi niepowodzeniami, które mogą się pojawić u osób rozpoczynających hodowlę matek. Pozyskane doświadczenie z pewnością zaowocuje w następnych sezonach zbioru miodu.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteś tutaj: Home Pasieka Pasieka Hodowla matek pszczelich