Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

varroa destructorW dniach 22-24 września 2016 roku rodziny pszczele zostały odymione stosując dwie tableki Apiwarolu. Po upływie jednej doby od odymienia w wybranych ulach został sprawdzony osyp roztocza. Okazało się, że pasiece wędrownej porażenie pasożytów Varroa było na bardzo wysokim poziomie. W trzech takich rodzinach średnia liczba pasożytów w przeliczeniu na jedną rodzinę wyniosła 293 osobniki warrozy, a w jednej rodzinie 200 pasożytów. Rodzina rekordzistka miała aż 930 pasożytów. Pasieka Hazuka, to w większości pszczoły rasy Alpejka Kraińska. Około pięć procent to Backfasty.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

varroa destructorMożna wyróżnić dwie odmiany roztocza warrozy: afrykańską Varroa jacobsoni i europejską Varroa destruktor. Bardziej odporna w zwalczaniu i bardziej agresywna jest odmiana europejska. Okazuje się, że pszczoły wschodnie i afrykańskie radzą sobie z tym pasożytem. Z tych terenów, między niektórymi gatunkami istnieje równowaga pomiędzy pasożytem a żywicielem. Taka równowaga występuje pomiędzy pszczołą wschodnią Apis cerana i pasożytem Varroa jacobsoni oraz pszczołą kapsztadzką Apis mellifera capensis. Samice Varroa u Apis cerana nie namnażają się na czerwiu pszczelim, tylko na czerwiu trutowym. Kiedy zostanie porażony czerw pszczeli Varroa wydaje potomstwo niepłodne. Cykl rozwoju larw u tych pszczół jest skrócony, co uniemożliwia rozwój płodnego potomstwa warrozy.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

zatrute pszczołyNa łamach miesięcznika "Pszczelarstwo nr 3/2014" opisano najnowszy preparat o nazwie VITAEAPIS opracowany przez BioActive Tech Sp. z o.o. z Lublina, którego zadaniem jest usuwanie toksycznych związków u pszczół zatrutych poprzez stosowanie w rolnictwie i leśnictwie silnych preparatów owadobójczych nowej generacji, zwanych neonikotynoidami.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

czerniawka spadziowaCzerniawka spadziowa (Alopecia nigricans apis) jest chorobą przewodu pokarmowego pszczół. Przy zatruciu czerniawką spadziową przewód pokarmowy ma barwę brudnoszarą. Chorobę wywołuje nadmierne spożywanie przez pszczoły miodu spadziowego. Toksyczność miodu spadziowego dla pszczół jest szczególnie wysoka, kiedy spożywają one spadź z topoli, wierzby, osiki, klonu lub dębu.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

varroa destructorKoewolucja między Apis mellifera i Varroa destructor. Wzajemne oddziaływanie i ewoluowanie między dwoma gatunkami, tj. między drapieżcą i jego ofiarą nazywamy koewolucją gatunków. Wytworzenie większej zdolności obronnej i sprawności ofiary powoduje doskonalenie się drapieżcy. Takie relacje zachodzą obecnie między Apis mellifera (pszczołą miodną), a Varroa destructor na niekorzyść pszczoły miodnej.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

wirus choroby woreczkowej czerwiuWirus choroby woreczkowej czerwiu (Sacbrood Virus - SBV). Objawy choroby po raz pierwszy opisał White'y w 1913 roku. Była ona obserwowana już wcześniej, ale często mylono ją z zakażeniami bakteryjnymi, tj ze zgnilcem amerykańskim. Wirus ten jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie i należy do tego samego rodzaju co wirus fleszariozy jedwabników.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

paraliż pszczółNa łamach miesięcznika Pszczelarstwo nr 5/2012 lek. wet. Urszula Grzęda opisała groźny patogen pszczoły miodnej, jakim jest wirus chronicznego paraliżu pszczół CBPV. Stwierdza, że wirus ten jest dość powszechny w pasiekach na całym świecie. W Polsce został wyizolowany po raz pierwszy w 1992 roku, jednak objawy CBPV obserwowano w pasiekach od dawna. Wirus ten wywołuje różne objawy, które ująć można w zespoły:

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

choroba czarnych matecznikówChoroba czarnych mateczników to zamieranie czerwiu matecznego z powodu wirusa czarnych mateczników (BQCV). Wirus ten może stanowić duży kłopot w hodowlach matek, kiedy dochodzi do zamierania larw w matecznikach. Chorobie tej towarzyszą wysoko wyspecjalizowane grzyby pasożytnicze, atakujące nabłonek jelita środkowego pszczół dorosłych zarówno robotnic, matek jak i trutni. Chodzi tu o Nosema Apis oraz Nosema Ceranae.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

varroa destructorNajnowsze badania wykazały istotny wpływ propolisu na odporność rodziny pszczelej. Propolis wpływa bowiem na bezpośrednie zwalczanie patogenów. Środowisko bogate w tę substancję wpływa na ekspresję genów związanych z odpornością rodzin pszczelich. Z tych względów dobrze jest wzbogacić środowisko bezpośrednie pszczół w propolis. Czynimy to poprzez pomalowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych ula ekstraktem propolisu.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

sumak octowcaNa łamach miesięcznika „Pszczelarstwo” styczeń 2012 roku swoim spostrzeżeniem na temat zwalczania warrozy podzielił się z czytelnikami Przemysław Gierchatowski. Zauważył, że warrozę można zwalczyć przez odymianie rodzin podkurzaczem spalając w nim owocostany sumaka octowego. Wydobywający się przy spalaniu owocostanu sumaka gęsty, biały dym wdmuchujemy przez wylotek do rodziny pszczelej.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

wirusowe choroby pszczółW Polsce stwierdzono zwiększoną zachorowalność pszczół  na choroby wirusowe. W naszym kraju w wyniku prowadzonych badań wyodrębniono wirusy chronicznego paraliżu pszczół, choroby woreczkowej czerwiu, ostrego paraliżu pszczół (wirus izraelski), zdeformowanych skrzydełek, choroby czarnych mateczników, choroby spowodowanej wirusem X i wirusem włókienkowym. Podstawowym działaniem w zwalczaniu zakażeń wirusowych pszczół są:

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Jesteś tutaj: Home Pszczoły Choroby pszczół