Pszczoły zwalczające warrozę

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

varroa destructorMożna wyróżnić dwie odmiany roztocza warrozy: afrykańską Varroa jacobsoni i europejską Varroa destruktor. Bardziej odporna w zwalczaniu i bardziej agresywna jest odmiana europejska. Okazuje się, że pszczoły wschodnie i afrykańskie radzą sobie z tym pasożytem. Z tych terenów, między niektórymi gatunkami istnieje równowaga pomiędzy pasożytem a żywicielem. Taka równowaga występuje pomiędzy pszczołą wschodnią Apis cerana i pasożytem Varroa jacobsoni oraz pszczołą kapsztadzką Apis mellifera capensis. Samice Varroa u Apis cerana nie namnażają się na czerwiu pszczelim, tylko na czerwiu trutowym. Kiedy zostanie porażony czerw pszczeli Varroa wydaje potomstwo niepłodne. Cykl rozwoju larw u tych pszczół jest skrócony, co uniemożliwia rozwój płodnego potomstwa warrozy.

Z pszczół miodnych największą odporność na warrozę wykazuje pszczoła Kapsztadzka Apis mellifera capensis żyjąca w Afryce. Pszczoły te są w stanie żyć bez stosowania środków zwalczających warrozę. Tajemnica tego tkwi w długości rozwoju larw w stanie zasklepionym. U tej afrykańskiej pszczoły cykl rozwoju larw czerwiu zasklepionego wynosi 9,6 doby. U pszczół europejskich wynosi zaś 12 dni. Skrócony okres czerwiu zasklepionego powoduje, że pasożyty Varroa destruktor nie mogą zamknąć swojego cyklu rozwojowego i nie rozmnażają się. W Ameryce Południowej żyją pszczoły miodne ras europejskich i afrykanizowanych. Pszczoły te radzą sobie z warrozą bez stosowania środków leczniczych. Stwierdzono dużą odporność na warrozę pszczół  w Urugwaju i Brazylii. Hodowla tych pszczół w Europie nie dała spodziewanego efektu. W naszych warunkach klimatycznych tylko 20% warrozy z Ameryki Południowej nie dała płodnego potomstwa. W Urugwaju zaś 60–90 procent. Amerykę Południową opanowała łagodniejsza odmiana warrozy typu japońskiego Varroa jacobsoni, zaś Europę warroza typu koreańskiego Varroa destruktor. Okazuje się, że czerw trutowy wykazuje znacznie większą podatność na warrozę od czerwiu pszczelego. Myślę, że wiąże się to z dłuższym cyklem rozwojowym czerwiu trutowego i większymi komórkami w plastrze woszczyny. Już w ubiegłym wieku podejmowano próby wyhodowania pszczoły odpornej na warrozę. W Polsce prekursorem był Jerzy Bobrzecki z Olsztyna, który prowadził obserwację na dwóch grupach rodzin pszczelich w latach 1987–1989. Badano cztery rasy pszczół: kaukaska, kraińska, środkowo europejska i leśna Augustowska. Największą odporność wykazała  pszczoła Augustowska. Rodziny tej rasy przeżywały 3 sezony bez leczenia. Próby wyhodowania pszczół odpornych na warrozę podejmowano w Niemczech w Instytucie Pszczelnictwa w Oberursel. W Polsce ponadto w Puławach Zofia Konopacka selekcjonowała pszczoły kraińskie. Także w Olsztynie w Katedrze Pszczelarstwa w ramach pracy doktorskiej Beata Bąk prowadziła badania i ustaliła, że pszczoły leśne z populacji augustowskiej oraz krainki z linii "Dobra" najintensywniej oczyszczały się z pasożytów. Wykazywały one najmniejsze porażenie pasożytami Varroa destruktor. Ostatnio badacze zwrócili uwagę na pszczołę primorską z rejonu Władywostoku. Pszczoła ta bez leczenia jest w stanie dobrze funkcjonować. W Niemczech od 2000 roku prowadzi się masową selekcję pszczół w kierunku odporności na warrozę. Myślę, że badania zmierzają w dobrym kierunku. Prowadzą do znacznego zredukowania lub nawet wyeliminowania leków skażających produkty pszczele.

źródło: Pszczelarstwo 8/15

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteś tutaj: Home Pszczoły Choroby pszczół Pszczoły zwalczające warrozę