Przyjmowanie matek przez odkłady

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

przyjmowanie matek pszczelichPrzyjmowanie matek przez odkłady pszczele. Od kilku lat kupuję matki pszczele od tego samego hodowcy. W ostatnich dwóch latach zakupiłem matki pszczele użytkowe, unasiennione sztucznie, bez sprawdzonego czerwienia oraz użytkowe unasiennione sztucznie ze sprawdzonym czerwiem, które zamawiam już od kilku lat. Na podstawie zdobytych doświadczeń w poddawaniu matek okazało się, że zakupione matki użytkowe unasiennione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia są niechętnie przyjmowane przez pszczoły przygotowane w odkładach na czterech, pięciu ramkach i odkładach większych.

W 2013 roku na 16-cie zakupionych matek bez sprawdzonego czerwienia przyjętych było w odkładach cztero-ramkowych osiem z nich. W roku 2014 zakupiłem osiem matek użytkowych zapłodnionych sztucznie, bez sprawdzonego czerwienia. Z tego odkłady pszczół na czterech ramkach nie przyjęły żadnej z tych matek. Zakupiłem także cztery matki użytkowe ze sprawdzonym czerwieniem. Odkłady pszczół przyjęły wszystkie poddane im matki. Odkłady dla matek bez sprawdzonego czerwienia przygotowane były na 8 dni przed poddaniem ich pszczołom do ula. Założone w odkładach mateczniki zostały wycięte 1 godzinę przed poddaniem w klateczkach matek  do ula z tak przygotowanymi pszczołami. Matki zamknięte były w klateczce dwie i pół doby. Po tym czasie otworzyłem otwór klateczki wypełniony ciastem cukrowo-miodowym. Dodatkowo do uli dodałem sproszkowaną gałkę muszkatołową, aby zmienić zapach w ulu. Te zabiegi okazały się nieskuteczne. Matki bez sprawdzonego czerwienia nie zostały przyjęte. Matki ze sprawdzonym czerwieniem poddałem do odkładów przygotowanych ze zsypanych pszczół. W jednym przypadku pobrane z trzech uli, na godzinę przed poddaniem matek w klateczce. Pszczoły ze zsypów przewiozłem w miejsce oddalone około 10 km od ich stałego pobytu. W pozostałych trzech przypadkach pszczoły pobrane były z jednego ula na jeden odkład dla matki. Pszczoły z odkładów wysypałem przed ul. Wstawiłem do uli klateczki z matkami. Pszczoły wpraszały się do poszczególnych uli wachlując skrzydełkami. Po upływie jednej doby otworzyłem otwory klateczek. Przyjęcie matek 100%. W 2013 roku postąpiłem podobnie poddając czterem odkładom matki jednodniowe. Na cztery poddane matki przyjęte były trzy z nich.

Wydaje się, że metoda poddania matek do zsypanych pszczół i wysypanie pszczół przed ul jest skuteczna. Wymaga to jednak dalszego potwierdzenia. Z mojego doświadczenia w poddawaniu matek wynika, że matki użytkowe bez sprawdzonego czerwienia są niechętnie przyjmowane przez pszczoły w odkładach, niezależnie od zastosowanych sposobów ich poddawania. Od kilku lat kupowane przeze mnie matki ze sprawdzonym czerwieniem były dobrze przyjmowane przez pszczoły. Miałem tylko jeden przypadek nie przyjęcia takiej matki przez osamotnioną przez dłuższy czas rodzinę pszczelą. Metoda poddawania matek hodowlanych ze sprawdzonym czerwieniem polegająca na poddaniu ich odkładom przygotowanym ze zsypów, na jedną godzinę przed podaniem matek w klateczkach do ula dała dotąd 100% przyjęcia tych matek. Istotne jest, abyśmy przyjęli metodę poddawania matek, która zapewni najskuteczniejsze ich przyjęcie przez pszczoły. Pozwoli to uniknąć strat, jakie możemy ponieść zakupując z pasiek hodowlanych matki pszczele, dotowane przez Unię Europejską w 50%.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteś tutaj: Home Pasieka Przyjmowanie matek przez odkłady